zamykanie naczynek warszawa yonelle.pl/oferta/medycyna-estetyczna/zamykanie-naczynek | instalator poznań |

Skuteczne zabiegi, które zapewnia medycyna estetyczna.

W medycynie estetycznej następuje stały postęp w zakresie stosowanych technik, preparatów oraz urządzeń. Przekłada się to na coraz większą skuteczność zabiegów, które może zapewnić pacjentom medycyna estetyczna Czytaj dalej

Sprawdzone metody zabiegowe, które zapewnia medycyna estetyczna

Możliwości uzyskania wyjątkowych efektów w zakresie poprawy wglądu przy stosowaniu zabiegów medycyny estetycznej sprawia, że coraz więcej pacjentów decyduje się na stosowanie takich zbiegów. Postęp, który można obserwować w Czytaj dalej

Podłoże biologiczne miłości erotycznej

Im większa jest rozbieżność między przebiegiem procesu miłości erotycznej uwarunkowanym czynnikami psychobiologicznymi a nawarstwionymi na nie czynnikami społeczno-kulturowymi, tym silniejsze są konflikty wewnętrzne oraz konflikty międzyludzkie. Oczekiwania związane z procesem miłości erotycznej, ukształtowane kulturowo, nie mogą zostać spełnione, jeśli oparte zostały na złudzeniach i mitach, a nie na znajomości faktów oraz prawidłowości biologicznych i psychologicznych. W przyszłości tym mniej będzie konfliktów wewnętrznych i międzyludzkich, ostrych lub przewlekłych, a zwłaszcza tych uciążliwych i nieroz- woj owych, im bardziej uda się poznać prawidłowości psychobiologiczne oraz dostosować do nich społeczno-kulturowe modele i wzorce, a więc im bardziej uda się przybliżyć oczekiwania związane z miłością erotyczną do rzeczywistych prawidłowości nią rządzących.

Czytaj dalej

Kobiety z dośiadczeniem w masurbacji

Przy masturbacji kobieta osiąga orgazm łatwiej i szybciej niż przy stosunku płciowym. Można to wytłumaczyć tym, że przy masturbacji r kobieta stymuluje szczególnie erotogenne miejsca narządów płciowych i może łatwiej dostosować szybkość, nacisk i rytm stymulacji do własnych pragnień. W czasie pettingu lub stosunku stymulacja dokonywana przez mężczyznę często nie jest optymalna, dlatego kobiety wymagają dłuższego czasu tej stymulacji, mimo że mają korzystniejsze napięcia emocjonalne związane ze stosunkami płciowymi. i

Czytaj dalej

CIĄŻA. PORÓD I POŁÓG

Powikłanie jednostronnych, niewielkich torbieli jajnika ciążą zdarza się dość często. Już sam fakt ten dowodzi, że ich obecność nie ma większego wpływu na zapłodnienie, a co najwyżej mogłaby przyczynić się – w sprzyjających temu warunkach – do powstania ciąży pozamacicznej wskutek ucisku na jajowód i utrudnienie wędrówki jaja ku macicy. Torbiele wychodzące z obu jajników stanowią już przypuszczalnie pewną przeszkodę do zajścia w ciążę, gdyż tego rodzaju powikłanie zdarza się o wiele rzadziej. Na ogół jednak należy przyjąć, że zapłodnienie możliwe jest nawet w razie obecności złośliwych litych guzów jajnikowych.

Czytaj dalej

RENTGENOTERAPIA

Bardzo ważna jest osobnicza wrażliwość kobiet na promienie X. Jakkolwiek wszelkiego rodzaju uszkodzenia będące następstwem rentgenoterapii można tłumaczyć błędami technicznymi, to jednak nie ulega wątpliwości, że pewne części skóry są bardziej wrażliwe od innych i że skóra pewnych osób oddziaływa

Czytaj dalej

NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z OKRESEM WYSTĄPIENIA CYKLU MIESIĘCZNEGO

Go więcej, należy podkreślić, że niedomoga jajników (insuf- ficientia omriorum) nie jest jednostką chorobowy o określonych cechach anatomicznych, ale pojęciem czysto teoretycznym, odnoszącym się wyłącznie do oznaczenia upośledzenia w wytwarzaniu przez nie hormonów płciowych. Utożsamianie wszystkich zaburzeń miesiączkowych z zaburzeniami w wytwarzaniu hormonów płciowych byłoby nazbyt jaskrawą próbą uogólniania wielu stanów chorobowych o różnej etiologii. Z tych powodów jedynie racjonalny wydaje się podział zaburzeń miesiączkowania na podstawie objawów klinicznych, które im towarzyszą.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z OKRESEM WYSTĄPIENIA CYKLU MIESIĘCZNEGO

Czytaj dalej

Gruczoły sutkowe

Sutki (mammae) są narządem parzystym, służącym do wydzielania mleka, właściwym wszystkim ssakom, do których należy również człowiek. Piersi kobiet stanowią ważną trzeciorzędową cechę płciową. Rozwijają się one w okresie pokwitania i tworzą obustronnie półkuliste wzniesienie przed przednią powierzchnią klatki piersiowej na wysokości 3-7 żebra. Formy i właściwości piersi są bardzo różnorodne, odpowiednio do wieku, rasy i właściwości fizjologicznych (okres dojrzewania, menstruacja, laktacja, menopauza, podniecenie seksualne). Każda pierś położona jest osobno najczęściej jedna ma nieco większą objętość niż druga.

Czytaj dalej

Rozbieżności między modelami a wzorami zachowania seksualnego

Wiele konfliktów i zaburzeń uczuciowych oraz seksualnych wynika z faktu, że ludzie nie uzyskują w życiu uczuciowym i seksualnym tego, co ich zdaniem powinni uzyskać. A więc powstają one wówczas, gdy współżycie uczuciowe i seksualne nie spełnia oczekiwań ludzi i nie jest takie, jak wyobrażenia (słuszne czy niesłuszne) o tym, jakie powinno być. Oczekiwania i wyobrażenia te ugruntowane są poprzez wiedzę teoretyczną lub uprzednie własne doświadczenia. Modelem są wyobrażenia i przekonania ludzi dotyczące życia uczuciowego i seksualnego, tj. wyobrażenia i przekonania o tym, jakie powinno ono być i jakiego oczekują. Modeli tych nie tworzą sobie ludzie sami, lecz zostają im one narzucone z zewnątrz (lub przyjmują je świadomie) poprzez literaturę, szkołę, film. Mogą one być zwerbalizowane, tak jak np. w literaturze, lub też tylko dane do zrozumienia w postaci przykładu, jak ma to miejsce np. w filmie.

Czytaj dalej

Cechy charakterystyczne aktywności seksualnej samic

Zachowanie seksualne samicy można podzielić arbitralnie na trzy fazy (Beach, 1976): atrakcyjności, proceptywności i receptywności. Odpowiedniki tych faz występują również w psychoseksualnych reakcjach kobiet.

Czytaj dalej